SENTÈNCIA núm. 159/2017 JUTJAT SOCIAL 1 DE MATARÓ

FONAMENTS DE DRET TERCER:
Coincidint plenament amb l’informe del Dr. Daniel Ortiz Borràs de data 01.02.2017, on es va determinar que les seqüeles que presenta l’actor són: artrodesi calcaneoastragalina peu dret, dolor neuropàtic postquirúrgic, síndrome de dolor regional complexe tipus I crònic, portador d’un implant neuroestimulador medul·lar amb resposta parcial, presentant les següents limitacions funcionals: limitació per a realitzar qualsevol activitat física, pujar i baixar escales, deambulació, sedestació i bipedestació perllongades, deambulació per terreny pla o irregular, limitació per aixecar pesos, limitació per a realitzar tasques que requereixin atenció i concentració per l’afectació cognitiva que suposa la presa diària d’estupefaents ja que comporten una alteracio de la memòria operativa, una alteració en el processament de la informació i planificació d’activitats, dificultat en la integració de nova informació i una dificultat en mantenir l’atenció en la lectura i en l’aprenentatge. Conclou dit informe pericial, que en relació amb la seva aptitud psico-física per al desenvolupament en el treball, les limitacions que pateix li suposen un menysteniment de la seva aptitud laboral, per trobar-se inhabilitat per complet per a realitzar qualsevol professió o ofici.

FALLO:
Estimant íntegrament la demanda origen de les presents actuacions, promoguda per D. XXX enfront l’Institut Nacional de la Seguretat Social, sobre incapacitat permanent absoluta per malaltia comuna, DECLARO que la part actora es troba afecta d’una iNCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA per a tot treball.

Articles relacionats

Vols una consulta personalitzada?

Truca ara 607288969

Enviar un correu electrònic