El nostre servei també contempla l’assistència com a perit a judici per a ratificar els nostres informes en cas que sigui precís.

Sempre en el marc d’una actuació no solament des d’un profund coneixement tècnic de la matèria sinó també d’un comportament ètic i professional.

Responsabilitat Civil

En accidents de trànsit es pot realitzar una reclamació civil per danys i perjudicis quan una persona ha resultat lesionada.

 • Seqüeles i lesions físiques

 • Seqüeles psicològiques

 • Danys produïts per mal estat de la via pública

 • Lesions permanents o temporals

Incapacitat Laboral

Confecció d’informes mèdics pericials per a la sol·licitud d’un grau d’incapacitat, revisió del grau d’incapacitat, impugnació de l’alta mèdica i determinació de contingència.

 • Accidents en el treball.

 • Malalties professionals

 • Reclamacions contra mútues laborals

Negligència Mèdica

Es produeix per omissió o acció indeguda del metge en la qual es produeix un mal, que es pot reclamar judicialment.

 • Mala praxi

 • Errors durant operacions

 • Retard en el diagnòstic i/o tractament

 • Danys i perjudicis personals per seqüeles

Grau de Discapacitat

Per al reconeixement del grau de discapacitat o revisió del grau per agreujament.

 • Sol·licitud de reconeixement de grau de discapacitat.

 • Sol·licitud de revisió de grau de discapacitat.

 • Grau de dependència.

Necessites una solució personalitzada?

No dubtis a consultar-nos i buscarem la millor solució per al teu cas.

Sol·licitar una Consulta

Formació Acadèmica Acreditada

• Màster en Medicina Pericial i Avaluadora (Universitat de Barcelona)
• Màster en Bioètica i Dret (Universitat de Barcelona)
• Màster en Gestió de Centres i Serveis de Salut (Universitat de Barcelona)

Què podem fer?

 • Lesions derivades d'accidents de trànsit, derivades de lesions produïdes en llocs on a causa de l'existència d'una pòlissa de responsabilitat civil el pacient tingui dret a percebre una compensació econòmica de l'àmbit assegurador, o bé d'aquelles pòlisses que cobreixen danys personals.
 • Lesions derivades d'accident laboral, no laboral, malaltia comuna o malaltia professional. Sol·licituds d'incapacitats permanents a l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) i Mútues d'accidents de treball.
 • Lesions derivades d'una negligència mèdica.
 • Sol·licitud del grau de discapacitat.
 • Valoració en procediments de sol·licituds de revisió de grau per agreujament en incapacitats permanents ja reconegudes.
 • Sol·licituds d'impugnació d'alta mèdica.
 • Valoració en sol·licituds de canvi de contingència de la baixa laboral

Realitza la teva consulta personal

Ens encarregarem de proporcionar-li el millor servei possible

Consulta
607 288 969