RECURS CONTENCIÓS 288/16-E DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU núm. 9 de BARCELONA CONTRA EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

Ambdós pèrits coincideixen que la interpretació de la radiografia no va ser correcta. El pèrit de l’Administració demandada reconeix que a la vista de la Rx, aquesta no es correspon amb una aerocolia, sino que presenta nanses de budell prim amb nivells hidroaeris. Aquestes imatges poden presentar-se si el budell queda angulat dins del sac herniari. Per la qual cosa hem de partir de que el diagnòstic inicial NO FOU ENCERTAT.

Per la qual cosa ens trobem davant una pèrdua d’oportunitat, perquè al pacient no se li va donar el tractament adequat, que pot ser que l’evolució hagués estat diferent.

FALLO

En atenció a l’exposat, he decidit: ESTIMAR PARCIALMENT el recurs contenciós administratiu interposat per Dña. XXX, Don XXX i Doña XXX contra la resolució del Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya de 4 de maig de 2016, que desestima el recurs de reposició interposat contra la resolcuió de 29 d’octubre de 2015, que denega la reclamació de responsabilitat patrimonial per danys i perjudicis derivats de la defectuosa assistència prestada a Don XXX, espòs i pare dels reclamants. QUE HE DE REVOCAR l’esmentadas resolució per no ser conforme a dret. CONDEMNO al Servei Català de la Salut a indemnitzar als demandants.

Articles relacionats

Vols una consulta personalitzada?

Truca ara 607288969

Enviar un correu electrònic